ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan ไม่ก็ fingerprint scanner) เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายข่าวสารลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

การทำงาน

ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการไว้ใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกสังคม ตัวอย่างเช่น ทางวงจรดูแลรักษาสวัสดิภาพ บันทึกเวลาทำงาน วงจรฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น เป้าประสงค์สำคัญของการใช้ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ยกตัวอย่างเช่น

การพิสูจน์ตัวตน ด้วยการพึ่งพาหลักที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

การชดเชยการใช้บัตร ตัวอย่างเช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card

แนวทางปฏิบัติงานขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

จุดหลักของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นประเภท Optical เซ็นเซอร์ คุณค่าสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ลักษณะพิสูจน์เอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่ถูกต้องมากที่สุด

ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเหตุให้ไร้ปมปัญหากำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับปริมาณคนมาก

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่ความรวดเร็วไม่ลด

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนพร้อมทั้งตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ทันทีทันใด หนักแน่น ไม่รวนเมื่อใช้ในระยะยาว

(Fast recognition ( Verification time/identification time)

กรรมวิธีการปฏิบัติงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 1.สำรวจภาพลายพิมพ์นิ้วมือ

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 2.กลั่นภาพพร้อมกับสะสมสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือว่า 0,1

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 3.เกลี่ยภาพลายนิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ ความจุข่าวสารบางเบาด้วย

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 4.ระบุจุดที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นพองหรือริม(ridge)

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมา

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 6.วิเคราะห์ลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ

Leave a Reply